Všeobecné sportovní hry
mladší a starší žactvo

Pro: děti od 6 od 15 let
Cvičení: 1 hodina 2x týdně
Kde: velká a malá tělocvična

Společné cvičení všech možných sportovních aktivit včetně tradičních i netradičních her. Pro stoupající zájem se připravuje rozdělení tohoto oddílu na dvě věkově rozdílné skupiny. V současné době vedoucí tohoto oddílu zajišťují i nácvik hromadné skladby pro slet „Mezi hvězdami“.