Cvičitelé

Dominika Baláčková

Domča nyní trénuje naše nejstarší gymnastky a s dalšími vypomáhá.
Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky - dorostenky cvičitelka III. třídy SPV

Ilona Dudová

Ilonka cvičí naše nejmladší žactvo při jejich prvotním seznamování se s tělocvičnou, náčiním i nářadím.
Cvičitelka II. třídy PD + RD

Jan Doubrava

Honza pomáhá trénovat SG žáky.
Cvičitel III. třídy SPV

Jaroslav Sauer ml.

José vypomáhá se sportovní gymnastikou a patří mezi táborové vedoucí.
Cvičitel II. třídy VG, III. třídy SPV

Jaroslav Sauer st.

Náča je bezesporu nejdůležitější postava naší jednoty, na jejíž bedra padá určitě největší množství zásluh, ale daleko více starostí. Je to náš NÁČA, vede kluky gymnasty a seniory - muže.
Předseda TJ a cvičitel DC. SPV, II. třídy RS a CPP

Jiřina Slabyhoudová

Jiřinka Krom toho, že má na starosti bossu, tak ještě dělá instruktorku spiningu a spoustu a spoustu jiných věcí pro blaho cvičenců.
Metodička TJ a cvičitelka I. třídy VG, III. třídy SPV

Lucie Slabyhoudová

Lucka Vede hodiny posilování pro ženy
Vedoucí oddílu Ženy a cvičitelka III. třídy SPV, instruktor PortDeBras

Marcela Kloubová

Marcelka vede gymnastickou skupinu od těch nejmladších holčiček až po starší žákyně.
Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky - žákyně a cvičitelka III. třídy SPV

Matěj Dvořák

Matěj je jedním z vedoucích na táboře, Cvičitel IV. třídy a středoškolský pedagog.

Milena Ptáčková

Milča trénuje a vypomáhá s gymnastikou.
Cvičitelka III. třídy SPV

Mirka Kubicová

Mirečka je velice oblíbená u dětí. Trénuje spolu s Marcelkou gymnastiku.
Cvičitelka III. třídy SPV

Naděžda Váňová

Naďa se specializuje na cvičení pro seniorky.
Vedoucí oddílu seniorek a cvičitelka II. třídy SPV

Patrik Jäschke

Patrik vypomáhá v gymnastice.
Cvičitel II. třídy SPV

Pavel Slabyhoud

Krut občas vypomáhá v hodinách aerobicu a je instruktorem spiningu. Ale hlavně je to autor všech chlapských, jedinečných a všemi uznávaných skladeb, díky kterým jsme takoví jací jsme.
Metodik TJ a cvičitel I. třídy VG, III. třídy SPV

Pavel Píša

Pavel cvičí Všeobecné sportovní hry.
Cvičitel III. třídy SPV

Pavla Slabyhoudová

Pavla se nám stará o veškeré finance.
Hospodářka TJ a cvičitelka III. třídy SPV

Šárka Hotařová

Šárka je instruktorkou spinningu.
Cvičitelka III. třídy SPV a instruktorka cykling

Štěpánka Dvořáčková

Štěpánka trénuje a vypomáhá s gymnastikou.
Cvičitelka III. třídy SPV

Štěpánka Řezníčková

Štěpánka trénuje přípravku a vypomáhá s gymnastikou žákyň.
Vedoucí oddílu SG přípravka a Cvičitelka III. třídy SPV

Tomáš Zýka

Zych je jedním z vedoucích na táboře. Cvičitel IV. třídy.

Vítek Slabyhoud

Kurt je to náš hlavní kameraman. Většina z nás má pocit, že kameru neodkládá ani při spaní. Je jedním z vedoucích na táboře.

Viktor Forman

Viktor trénuje s Náčou seniory.
Vedoucí oddílu seniorů a cvičitel III. třídy Senioři

Vlastimila Sauerová

Vlastička vede gymnastickou skupinu od těch nejmladších holčiček až po starší žákyně.
Vedoucí oddílu sportovní gymnastiky - žákyně a cvičitelka III. třídy SPV

Vojtěch Moravec

Vojta je jedním z vedoucích na táboře. Cvičitel IV. třídy.

Zdeněk Vaněčka

Škopek cvičí hlavně Všeobecné sportovní hry a v létě je hospodářem na táboře.
Vedoucí oddílu žáci a žákyně a cvičitel I. třídy VG, III. třídy SPV
CPP Cvičitel cvičení a pobytu v příroděSPV Cvičitel sportu pro všechny
PD + RD Cvičitel předškolních dětí a rodičů a dětíVG Cvičitel všeobecné gymnastiky
RS Cvičitel rekreačních sportůZdr. TV Cvičitel zdravotní tělesné výchovy
Více na ČASPV