Tábor Kožlany 2013 - ESPÉVÁCI

Protože se jednalo o jubilejní 40. tábor zde v Kožlanech, byla letošní etapovky věnovaná uplynulým 20 létům a jejich etapovkám. Celý příběh a své zážitky vyprávěl Jiří, který se zúčastnil prvních dvanácti táborů, a po něm vypravěčské žezlo převzala jeho sestřička. V jednotlivých etapách byly prezentovány zážitky autorů z jednotlivých roků. Poslední etapa – pokladová – pak do sebe vstřebala 7 roků a tím zde bylo i sedm těžkých úkolů včetně opětného roztočení mlýnského kola. Za to poklad byl netradiční – pouze bonboniéra, což některé i zklamalo, o to větší bylo pak překvapení s připravené hostiny v lesíku.
Termín konání: 21.7 – 3. 8. 2013
Počet účastníků: 47 dětí, 10 vedoucích
Vedoucí a funkce: Pavel Slabyhoud, Zdeněk Vaněčka, Jaroslav Sauer st. a ml., Vítek Slabyhoud, Patrik Jäschke, Jiřina Slabyhoudová, Pavla Slabyhoudová, Lucka Slabyhoudová, Franta Zahálka a Vojta Moravec, který přijel v průběhu tábora zastoupit Kurta.
Všichni účastníci Kožlan 2013 - netradiční společná fotka poránu v plavkách
Družiny: DELIBÁCI a nová družinářka Dominika Baláčková
SPORŤÁCI a nový družinář Jan Krajník
BADATELÉ a družinářka Milena Ptáčková
Etapovku vyhráli: SPORŤÁCI před Delibáky a Badateli
Družiny vyhráli: DELIBÁCI před Sporťáky a Badateli
Jednotlivci: Štěpánka Dvořáčková (obhájila již potřetí) a Dominik Schlehöfer
Sympaťáci: Milča Ptáčková a Honza Krajník
Končili: Dominik Schlehöfer a Martin Nový

1. etapa - Zajímavosti

Úkol: Najít cestou po svahu nad vypuštěným Vožehákem předměty, které do lesa nepatří. Manžáre při útěku před strážci uklouzla a spadla tak nešťastně, že si roztrhla o ostrý kámen kůži pod kolenem. Její ošetření bylo okamžité, ale i přesto musela být převezena do Plzeňské nemocnice k zašití čtyřmi stehy.

2. etapa - Zachránci

Úkol: Družina se rozdělila dvě poloviny. Mladší hrály zraněné, úkolem starších táborníků bylo je ošetřit a dopravit přes pahorek do tábora.

3. etapa - Poklad

Úkol: Najít v táboře obálku se zprávou kde se nachází poklad - Trojúhelníková křižovatka. Zde byla ukryta krabička s pokladem, se kterou se muselo zacházet velmi opatrně, aby se zpráva pro další etapy uvnitř ukrytá nezničila, přesněji se nepolila barvou či neshořela.
Pokud se krabička naplněná bonbóny otevřela neopatrně, místo zprávy byl vidět dým a cítit zápach.

4. etapa - Heslo boj

Úkol: Každá družina měla v lese své území a na něm 4 kolíky s čísly a hlavní „stan“ – strom, se dvěma, viditelně přivázanými čísly. Všichni bojovníci měli na sobě číslo a na pažích krepáky libovolné barvy. Úkolem všech bylo zjistit co nejvíce čísel (kolíků, stromů nebo lidí i s barvami klepáků) ostatních družin.
Velkou výhodu měla 3. družina, té totiž neshořela indicie z minulé etapy a tak veděli, kde jsou území ostatních dvou družin. Překvapivě z této výhody moc nevytěžili.

5. etapa - Dlouhý pochod

Úkol:Od Svatého Huberta mělo 3 až 6 lidí z družiny vyrazit k pramenu Javornice, tam si opsat tři texty úkolu a začít je plnit. 2. a 3. družina si přečetla pouze jednu zprávu a tak nemohly informovat zbytek družiny o jejím úkolu a pokračovali v cestě bez svých batůžků a navíc i po špatné trase a to tak, že si zašli asi o 6 km. Tři členové 1. družiny plnily úkoly v Kůzové a v Nové Vsi a s celou družinou se následně sešly na Strachovické zastávce. Odsud si každá družina nesla pouzdro se zprávou, kterou měla otevřít po 20 minutách. Prý se jednomu z členů podvrtnul kotník úkolem bylo, jej ošetřit a donést do tábora.

6. etapa - Houpačka

Úkol: zavěsit kýbl naplněný vodou nad Kentáč. A to až ve chvíli kdy celá družina stála na vyvážené houpačce - nesměla se dotýkat země.
Ukálazalo se, že zvednout kýbl s vodou a připnout jej na karabinu není tak lehké proto v druhém kole vystřídala Marušku Milča.
Při druhém kole se kýbl naopak sundal, no a Sporťaci se díky němu stali "nevyvážení".

7. etapa - Bitva

Úkol: získat zástavy. Boje probíhaly na svahu za Velkou loukou. Jedna družina bránila svoji vyrobenou zástavu, karimatku a gymball. Dvě útočily pomocí hadrových koulí. Zasažení bojovníci měli ještě jeden život v podobě krepáku, ale již nemohli používat koule jako střelivo, pouze mohli strhávat krepáky.

8. etapa - Práce a hry

Úkol: 4 výrobky, které jsou praktické pro tábor. Kluci museli dělat jednu práci holčičí a holky zase jednu klučičí, třetí pak ty nejmenší děti a čtvrtá práce byla společná. Pro potřeby tábora táborníci vyrobili například rošt, který zabraňuje pádu houbiček do kentusu či držák mýdla do Kentáče. Druhou částí etapy byla hra Člověče nezlob se, oproti stolní verzi je zde šestka nejméně oblíbené číslo, znamená totiž šest koleček. Pokud nás při běhu někdo předběhne musíte si kostkou hodit znovu a pokus opakovat.

9. etapa - Na jezeře

Úkol: shodit protivníky na ostatních dvou plavidlech do vody. Na surfu byli dva, jeden bojovník a druhý „motor“,
Nejnáročnejší pro mladší táborníky bylo ovládání surfu, protivníky zprvu nemohli shodit, protože se k nim bez pomoci vedoucích vůbec nedostali.

10. etapa - Stezka odvahy

Úkol: projít strašidelnou cestou starým hřbitovem, složit úkol napsaný na velkých sklenicích. Poté čtyři nejodvážnější odešli prakticky bez světla hledat obálky ukryté u Bubeníčků, pod posedem u Tarzaňáku, v Dolíku a na Trojcípé křižovatce.
Z každé družiny mohly jít pouze dvě dvojice, jinak šel každý sám.

11. etapa - Zásobování

Úkol: štafeta od tábora k Betoňáku, při které se běžci dozvěděli samotný úkol a vyzvedli i rýži. Úkolem bylo uvařit minimálně dva pokrmy a vyrobit čínské hůlky.

12. etapa - Zhášení svíček

Úkol: přenést zapálenou svíčkou přes část Velké louky, tam přepálit provázek a získat indícii. V tom se snažili zabránit "zhášeči" sfouknutím svíčky.

13. etapa - Sedm v jednom

Úkol: splnit sedm úkolů, které táborníci plnili v předešlých letech na místech uvedených v indíciích. Přenesení ohně a přepálení lana v potoce u souseda, na Malé louce se rýžovali biabolky.
Opět se roztočilo mlýnské kolo
Na svahu nad Velkou loukou táborníci spouštěli woodballovou kouli
V Tarzaňáku znovu sbírali víčka přivázani na lanech ve dvojicích
V Bubeničkách byla část zprávy vedoucí k pokladu ukrytá uvnitř balónků, ty se musely prostřelit.
V Lomu byla zpráva odkazující na úkol v táboře
Pomocí trubiček bylo potřeba dostat vodu z kýble do kotlíku, který poté svou váhou vytál druhý kotlík s další částí zprávy.
Složená zpráva táborníky zavedla na Vožeh, kde našly bonbonieru. V táboře nadšeně zjistili, že to není vše a součástí pokladu i je hostina.
Čokoládová fontána sklidila obrovský úspěch

Do historie vstoupilo

 • I letošní koupání bylo komplikovanější. Vožehák je stále vypuštěný a tak se chodíme koupat až do rybníka u Břežan, ale i zde proběhla vodní etapa a „Vodní a podvodní hrátky“
 • Hned první den si Kačka roztrhla o kámen kůži pod kolenem, sice to spravily 4 stehy, ale až do konce tábora pokulhávala po táboře a stehy jí vyndali až po 14 dnech v Chomutově.
 • Zato i přes velká vedra jsme neměli žádného nemocného tak, že by zvracel či měl střevní obtíže.
 • Vrchol pokladu byla hostina pro všechny tři družiny, kde se podávala pizza, různé pamlsky, rozkrájené ovoce, které si všichni „máčely“ pod čokoládovou tekoucí „fontánou“.
 • Letošnímu táboru předcházel nejenom tradiční seminář cvičitelů, ale hlavně svatba Josého s Vlastičkou. Proto se už najíždělo na stavění v úterý.

Pár momentek...

Ranní budíček, za Náču mimořádně zaskakuje Pavel
I vedoucí se pustili vrámci vařící etapy do díla a vyrobili „Satanův hrnec“.
K pečení kuřat využili rozpálené kameny.
Dobývaní hradu
Potoční hry - výdrž pod vodou
Potoční hry - zchlazení při přenášení vody z Kentáče do ešusu u kuchyně, pomocí pumpy a kelímků.
Při potočních hrách šly družiny proti proudu potoka, dokud nenašly mýdlo své barvy. Poté se namydlily se vracely zpět do tábora.
Na slavnostním táboráku jsme měli předvést hudebně-taneční vystoupení. Družiny se opět spojily a vymyslely společnou píseň na letošní ústřední melodii DING DANG DONG.
Na obrázku je část choreografie Badatelů.
Na kytatu hrál Honzík K. starší se snažili o zpěv a při další sloce svůj tanec předvedli Delibáci.
Sporťáci se svou částí vystoupení.
JoJo Band
Stánek u Kurta Devila - občerstvení na velmi horkém orintačním běhu
Přehlídka dorostenců 2013 na startu Olympiády
Vodní hrátky - 1. družina: Delibáci
Vodní hrátky - 2. družina: Sporťáci
Vodní hrátky - 3. družina: Badatelé

Zajímavosti

 • Celá etapovka se nesla ve vzpomínkách na uplynulých 20 let.
 • Celodeňák byl k Svatému Hubertu, zde se podařilo dvěma družinám zjistit úkol jen z jedné třetiny a tak skupinku 7 lidí pak hledali vedoucí na kolech.
 • Skvělý program u „slavnostního táboráku“ předvedly nejen všechny družiny, ale i řada jednotlivců. Obzvláště vynikla „kapela“ řízená Honzou Krajníkem, která hrála na velmi dobře naladěné láhve od piva.
 • Letošního orienťáku se zúčastnila i Míla – vedoucí z kožlanského tábora.
 • Při rozkaze zazněl Zahyho pokřik „těpic-pic“
 • Bränndball a Zahyho kužely hrály se lese, kvůli vedru
 • Dominik se zde na táboře naučil hrát na kytaru, což ihned využil při rozlučkové písni, kterou složili s Herkulem na melodii „Pytlíka“

Zajímavosti - DOSPĚLÁCI

  Netradičně, již v úterý se přijíždí na náš plácek a do středečního odpoledne je vše vybudováno a postaveno.

  Důvod je jasný – ve čtvrtek se zde uskutečnila svatba Járy Josého Sauera a Vlastičky tehdy ještě Kracíkové. Před sto svědky si oba řekli ANO za přítomnosti pana starosty města Kožlan. Veliké oslavy trvaly až do rána a prakticky pokračovaly až do příjezdu dětí. Určitě zajímavá pro dosti účastníků byla noční cesta z Vožeháku, kde byla hostina, do tábora. Někteří ji absolvovali chvílemi po čtyřech, jiní zase bez brýlí a jiní se zase museli cestou i několikrát zdřímnout. Nebylo to jednoduché, ale vše dobře dopadlo a i brýle se druhý den našli na Pahorku.

  V pátek odpoledne došlo ke střídání některých svatebčanů a přijíždějících „cvičitelů“. Ti pak na rozkaze byli rozděleni do třech družin a po krátké oslavě 40. tábora zde na tomto plácku, včetně složené písničky, absolvovali „pivní“ noční orientační běh i s vázáním provazu, tentokráte pouze ze spodního prádla. Druhý den Ugandův memoriál s tradičním začátkem pití sterea a odpoledním blouděním po místních lesích, zakončením ve mlýně. Zde po vyhodnocení byl uvítán rekordní počet nováčků (18) dalším stereem. Zábava se již tradičně rozhořela, že bylo velmi obtížné veselící se účastníky z mlýna vyhnat. Ti otrlejší se ještě stačili občerstvit cestou do tábora v hospodě Na radnici. Ani druhý večer a hlavně noc nebyla pro některé borce jednoduchá, leč vše jednou končí a ta po ranní koupeli a dopoledním sportování se v odpoledních hodinách začali účastníci rozjíždět k domovu.