red Hobéři - PRDI - Hobčata

VEŠKERÉ ČINNOSTI TJ BUDOU OBNOVENY 7.9

Naše tělovýchovná jednota zaměřená na sport a pohyb pro širokou veřejnost, vznikla na přelomu 40 a 50 let minulého století, pod názvem Lokomotiva Chomutov. Po roce 1989 přijímáme nové jméno TJ SPV Chomutov. V roce 1997 přibíráme do názvu ZŠ jako poděkování paní řiditelce za azyl v tělocvičně základní školy Kadaňská.

Nabízíme řadu pohybových aktivit, které uspokojí každého se sportovním duchem.

Pod vedením speciálně vyškolených cvičitelů a trenérů u nás mohou cvičit, hrát si a chodit do přípravky sportovní gymnastiky a na všeobecné sportovní hry i předškolní děti. Mladší a starší žákyně nebo žáci se mohou věnovat sportovní gymnastice nebo všeobecným sportovním hrám, od atletiky přes míčové hry i hry v přírodě.
Pro dospělé nabízíme Trampolínky, PortDeBras®, Bossu, Zum-babu a AE cycling. Zahrát si můžete volejbal. Nezapomínáme ani na seniory, jak muže, tak ženy.

Nemalá část našich cvičenců se věnuje pohybovým skladbám, se kterýmy často vystupujeme na různých plesech, kulturních a sportovních akcích po celé Evropě. Pokud chcete zpestřit program i Vaší akce, rádi přijedeme.

Mimo pravidelné cvičení pořádáme tábory a soustředění pro děti i instruktory nebo se účastníme různých závodů a soutěží. Scházíme se také při méně formálních akcích, jako jsou narozeniny a svatby našich členů, oslavy silvestrů a podobně.

Pokud jste pamětníky našeho počínání, můžete nahlédnout do kroniky. Rádi přidáme na naše stránky i Vaše fotografie nebo zajímavé komentáře.

V zájmu zvyšování kvality tělovýchovných procesů a v návaznosti na podobné požadavky mezinárodních sportovních institucí, vypsala ČASPV kritéria k získání certifikátu kvality.
Dne 16. září 2013 jsme již po druhé obhájili udělení tohoto Certifikátu kvality. Hodnotící komise se s obdivem vyslovila o naší činnosti a označila náš odbor za nejlepší v republice.

O naši podporu se stará i statutární město Chomutov, tímto městu děkujeme za získanou dotaci i vzájemnou spolupráci.