Seminář cvičitelů - Kožlany

Náše tábořiště TJ ZŠ SPV Chomutov je jen malý kousek do města Kožlany, které leží cca 70 km od Chomutova. Vždy ve čtvrtek před zahájením letního stanového tábora vyráží parta silných mužů a žen na stavění tábora a jeho staveb.

Po postavení tábora zahajujeme program vztyčením vlajky a večerní hrou, která vrcholí u poradního ohně. Na druhý den hned po rozcvičce a povinné studené koupeli se věnujeme hrám s plněním zajímavých úkolů a také "kulturně poznávací činnosti" vrcholící v kulturním zařízení "Ve mlýně". Večer zase oheň, který pro některé končí až ranním nástupem. Dopoledne ještě trochu sportu a pak už jen balení a předávka tábořiště dětem.

Jako každý rok pořádá pro své cvičitele a další zájemce RC ASPV v Chomutově "Seminář cvičitelů ASPV" v Kožlanech. Těšte se! Opět je připravena řada "ptákovin".

S naší kronikou můžete nahlédnout do historie seminářů, táborů nebo zavzpomínat.