EUROGYM 2016

Česká gymnastická federace ve spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny a Českou obcí sokolskou pořádala v roce 2016 gymnasticko-taneční festival Eurogym.
Jubilejní 10. ročník se uskutečníl od 18. do 24. července 2016 v Českých Budějovicích. Celkem se zúčastnilo téměř 4000 gymnastek a gymnastů z 19 zemí.

Na hladkém průběhu celé akce pracovalo i několik dobrovolníků z naší TJ. Pomáhali jsme Náčovi se slavnostním průvodem, organizovali ubytování, Lucka všechny účastníky naučila choreografii svého flashmobu, úspěšně jsme zvládli i workshopy a závěrečný ceremoniál.