Valná hromada 2013

Dne 16. ledna 2013se uskutečnila Valná hromada Tělovýchovné jednoty ZŠ SPV Chomutov. Předseda nejdříve zhodnotil činnost v uplynulém roce, vyzdvihl úspěchy v soutěžích, skvělou reprezentaci dětí i dospělých na 15. Všesokolském sletu v Praze, tradičně úspěšný letní stanový tábor a skvěle zorganizovanou oslavu 20. výročí založení ČASPV v říjnu v hale na Březenecké.
Poděkoval všem cvičitelům za jejich práci a navrhl Marcelu Kloubovou k vyhodnocení na Českém olympijském výboru jako vzornou cvičitelku. Zprávu doplnila s oblasti ekonomiky hospodářka, která seznámila přítomné s nelehkou ekonomickou situací nejen naší TJ, ale i celé ČASPV.
Po bohaté diskuzi došlo k volbám do VV naší TJ a k volbám kandidátů do vyšších orgánů a delegátů na VH RCSPV, KASPV a ČASPV. Jednací část VH uzavřelo schválení usnesení.
Na závěr ještě všichni účastníci shlédli 15 minutový sestřih činností z letního tábora v Kožlanech.

Usnesení valné hromady zde