Chotovinské slavnosti 2009

Chotovinské slavnosti se konali 22. 8. 2009 na fotbalovém hřišti. Program probíhal v duchu 90. výročí založení Sokola v Chotovinách. Při této příležitosti bylo také předáno několik ocenění občanům města.
Dvakrát chlapské vystoupení (kruhy a stará chlapská) jsme poprvé předváděli v totálně deštivém počasí. Naštěstí se nám organizátoři postarali nejen o teplé párky, ale i dostatek pití.