Všesokolský slet 2006

Od 1. do 6. července 2006 probíhal v Praze XIV. všesokolský slet. Po slavnostním zahájení následovala ve sletovém týdnu jedna akce za druhou. Nedělní sletový průvod Prahou, který patří k neodmyslitelné tradici sletů, procházel po trase Václavské náměstí – Národní třída – Smetanovo nábřeží – nám. J. Palacha - Široká – Pařížská – Staroměstské náměstí.
Na sletu na Rošického stadionu na Strahově jsme cvičili skladbu Pod vodou, kterou vytvořili autoři Jana Fridrichová, Jiřina Slabyhoudová a Jaroslav Sauer.
Více fotografií z této skladby najdete zde.
1. 7. 2006 Hobčata