Tábor Kožlany 2005 - Gatira

Díky této hře jsme se dostali do doby asi sto let před náš letopočet, do doby kdy se naše civilizace potkala a střetla s civilizací jinou, která k nám přilétla z vesmíru. Vrcholem byl boj o poklad s Marťany, kteří bránili přístup i východ z létajícího talíře. Vynalézavost našich dětí je ovšem převálcovala a tak poklad zůstal na zemi.
Počet účastníků: 47 dětí, 11 vedoucích
Vedoucí a funkce: Jaroslav Sauer st., Jaroslav Sauer ml., Jaroslav Luňák, Pavel Slabyhoud, Vítek Slabyhoud, Tomáš Zýka, Zdeněk Vaněčka, Jiřina Slabyhoudová, Pavla Slabyhoudová, Šárka Hotařová a Honza Rubeš (první týden).
Družiny a družináři: CHLUPÁČI Ladislav Janovec
UFONI Martin Kolář
MARŤÁNCI Lenka Šťastná
Etapovku vyhráli: Chlupáči před Ufonama a Marťanama
Družiny vyhráli: Marťánci před Chlupáči a Ufonama
Jednotlivci: Šárka Lišková a Honza Stütz
Sympaťáci: Lenka Šťastná a Patrik Jäschke
Končili: Lenka Šťastná a Petra Pareisová

Do historie vstoupilo

 • V rámci Satiry během deseti dnů družiny vytvořily mohutné katapulty, které pak hrály významnou roli v bojové etapě.
 • Poprvé se tábora zúčastňuje Honza Stütz a nejen že je ihned oblíben, ale také hned vyhrává soutěž jednotlivců. Vše vychází z jeho ochoty, aktivity a fyzické zdatnosti.
 • PLEYBOYEM táborovým se suverénně stává hezoun Olivier.
 • Šárková vstupuje do historie svým „Kde to vázne, kde to vázne“.
 • Jako básník se projevuje Márty Kolář.
 • Do kroniky děti získávají dvě vzácné fotografie Dr. Edvarda Beneše z návštěvy svého rodného města v předválečné době.
 • Květák, který zbyl po úterním obědě, se samozřejmě postupně dojídal. A pak asi ve čtvrtek najednou zbytek zmizel i s hrncem. Kurt a Krut ho tajně dojídali a Pavla nemohla objevit, kde ho mají skovaný. Povedlo se jí to až v pondělí ráno, to už měl květák na sobě dost penicilínu. Dvě hodiny po vyhození těchto zásob přijela hygiena!!!
 • Vážný úraz postihl Máří. Při běhu z kopce se jí zvrtlo koleno. Náča s Pavlou záhy přiložili vakuovací dlahu a Náča jí odvezl do Kralovic na záchranku. Zde ovšem zaperlil záchranářský pan doktor (byl to nějaký vysloužilý Bulhar) a se slovy „sundejte tu příšeru na moji zodpovědnost“, musel Náča i přes značné protesty dlahu sundat. Máří pak cestou do Plzně značně trpěla, zpět si přivezla ortézovou dlahu a druhý den odjela domů. Byly to zpřetrhané vazy v koleně.
 • Závěr etapovky vytvořil velký robot, který obživl při nastrkání získaných destiček všemi družinami.

Zajímavosti

 • „Šikovný“ Jirka Špergl se při běhu orientačním nenašel na mapě ani po třech hodinách pobytu na Pahorku nad táborem. Byl nalezen až záchrannou skupinou.
 • Družiny sledovaly dva komiky na kole (Krut a Kurt) a zjišťovaly na dálku, co si mezi sebou říkají a kam jedou dál.
 • Celodenní výlet začal již den před tím. Večer se všichni nejdříve ubytovali na velké louce, pak stihli etapu v lomu, přespali a vyrazili na Mariánskou Týnici.
 • Zde Uganda s Rubínem přivezl oběd pozdě a tak všichni nejdříve prošli Týnicí, kde nejen načerpali hodně znalostí z historie, ale také se příjemně zchladili, neboť byli pěkně přehřátí pochodem v nebývalém vedru. Při zpáteční cesta přišlo další zchlazení v rybníku, kolem kterého se pochodovalo.
 • Družiny postavily pece na chleba, chleba v nich upekly a dokonce i snědly, neboť byl opravdu k jídlu.
 • Stezka odvahy proběhla pod táborem, pod vysokým vedením a procházelo (spíše prolézalo) se strachovými pytli a ohromným létajícím talířem.
 • Podobný létající talíř pak vydával své poklady při závěru Gatiry na Pahorku kam se zvenku museli děti probojovávat a zpět vynášek postupně kousky pokladu.

Zajímavosti - DOSPĚLÁCI

 • Sobotní orienťák končil tradičně a finálním úkolem bylo obléci jednu s žen co nejvíce a při vyhodnocování se pak počítalo, kolik měla kusů oblečení na sobě. Boj byl tak nelítostný a napínavý, že jedna z bojovnic zjistila, že už nemá co dávat na hromadu v okamžiku, když už skutečně na sobě nic ale opravdu nic neměla.