Softball 2003

Více méně pravidelně se zúčastňujeme turnaje v SOFTBALLU (amatérském neregistrovaných) a na jaře roku 2000 jsme se poprvé dostali až do finále a Jiřinka vyhrála 3. místo za nejdelší odpal.