Hejtmanské hry 2003

Již podruhé v historii se uskutečnily Hejtmanské hry neboli celorepubliková soutěž zástupců jednotlivých krajů. Celkem 14 družstev se 4. 10. 2003 utkalo v 7 nejrůznějších netradičních sportovních disciplinách + "Soutěž o nejzdařilejší pyramidu".