Velikonoce 2002

Jako každý rok i letos se 31. března na Velikonoce sešla celá tlupa lidí ve více či méně dobových krojích, aby společně vyšupali všechna známá i neznámá děvčata v okolí.