Hejtmanské hry 2001

V letošním roce se poprvé uskutečnily Hejtmanské hry neboli celorepubliková soutěž zástupců jednotlivých krajů. Celkem 14 družstev s výjimkou Jižních Čech se utkalo v 7 nejrůznějších netradičních sportovních disciplinách + "Hejtmane, nezlob se".