Silvestr 2000

Nejprve jsme se všichni sešli o Štědrém dnu na chomutovském náměstí, abychom si zazpívali u vánočního stromku koledy.
Lidé se sbíhají a rozdávají se noty.
Dva nejvýznamější hudebníci (nakonec byli jediní, neboť houslista nepřišel).
Chorál se nesl přes celé náměstí.
Na Silvestra 31. 12. se sešla poměrně početná tlupa 25 lidí, aby oslavili přechod do nového tisíciletí. Celá akce se nesla ve smyslu pohřbu roku starého (do půlnoci v černém) a zrození roku nového (po půlnoci "SKORO" všichni v bílém).
Společná fotografie krátce před půlnocí.
Duo vítězů tzv. VÁHOVÉ soutěže - Matýsek, který během večera nejvíce přibral, což nikoho z přítomných nepřekvapilo a Jíťa, která naopak ubrala, což překvapilo všechny.
Společná fotografie po půlnoci.