Gymnastický festival Dánsko 1998

V červenci roku 1998 jsme byli osloveni, abychom reprezentovali naši republiku na gymnastickém festivalu v dánském Silkeborgu, tak jsme jeli.
Lepší fotografie se z této akce bohužel nedochovaly.