Tábor Kožlany 1976 - Alvaréz

Alvaréz, smutná i veselá cesta plná napětí za záchranou druha věrného, s odvážným překonáváním překážek těžkých. Vše podle předlohy Foglarovy „Devadasátky“ zpracoval Jarda Luňák.
Termín konání: 1. 8. – 15. 8. 1976
Počet účastníků: 5 vedoucích, 22 dětí
Vedoucí družin: Jana Malenková, Líba Lehečková, Alena Kobíková
Vedoucí a funkce: hlavní vedoucí Jarda Sauer, zástupce hospodář Jarda Luňák, kuchařka Jana Sauerová, vedoucí Jarda Helešic, Jarda Sauer sen.
Vítězové: etapovku vyhrála 2. družina
MOTTO: Letos tady s Alvarézem Luňáček tu zazářil,
nebylo to věru snadné, jeden jen klíč zachytil.

Tradicí se stalo

  • „Rádcovská rada“, nebol-li večerní koupání vedoucích ve Vožeháku s právem účasti družinářů.

Do historie vstoupilo

  • Honza Zdeněk Růžička se svojí trumpetou, na kterou velmi působivě troubil večerku.

Stručný průběh tábora

Třetí pobyt na tábořišti Kožlanském začínal obdobně jako ten loňský. Jedna skupina „fachmanů“ vyrazila za pomocí koní v automobilu nákladním, zatímco zbytek, pod krutým vedením Jardy Helešice, k přepravě své použil oře ocelového. Když tato skupina na tábořiště přikvačila, již vítáni byli všeci stany postavenými, neb počasí nejisté dosti bylo. Leč práce na všechny ještě hrubě zbylo a tak ruce táborníku dlouho nezahálely. Alvaréz byl druhý den až vyhlášen, však hned akcí noční se uvedl. Tím všem jasné bylo ihned, že procházkou etapovka letošní nebude a mnoho nebezpečenstev budou všeci museti postoupiti, než ke klíči vytouženému se probojují. Další den jsme s mapou a buzolou změřili síly své a mnohý z nás o moc chytřejší po školení nebyl než předtím. Však odměnou nám bylo krásné idylické zatroubení večerky na trubku samotným Honzou – Zdeňkem Růžičkou. Večerka ta nás pak ještě i další roky ku spánku ukolébávala.
Než jsme se seznámili s tajným písmem Alvarézovým, museli jsme soutěže v OZ absolvovat a pasákem výkony zpečetit. Čtvrtek nás budil ještě před budíčkem plánovaným, neb Mariánská Týnice očekávala tlupu divochů. Tato kulturně-poznávací činnost měla docela příjemné vyvrcholení krámech kralovických. Páteční Alvaréz nám splnit úkol přetěžký nařídil. My museli peníz vzácný ohněm označiti a vlakem jej nechat přejeti. Večer za „odměnu“ návštěva domorodců nám byla. Borůvek sbírání a turnaj v bedmintonu nám pak chvíli zkrátily do příjezdu rodičů našich drahých. A protože nedělní odpoledne nám volno dalo, vyrazili ti co rodičovstvo neměli, na Vožeh. Zde středem pozornosti my se stali, neboť odvážnými skoky z trampolinky jsme do vln se vrhali a různá salta povedená i nepovedené jsme davům přihlížejícím ukazovali.
„Mayské pyramidy“ a „Sedm statečných“ byly hry na začátku druhého týdne pobytu našeho. Aby bylo i dosti povyražení v civilních krajích, vyrazili jsme do Rakovníka, kde na pouti místní jsme se vyskotačili a na kolotoči my rodeo absolvovali. Hned den příští přinesl další zajímavosti. Nejdříve družinový čtyř hodinový bobřík mlčení a večer pak rádcovská rada s pravidly počátečními stanovena byla. Třetí výlet, tentokráte na Krašov, byl nejnáročnější, nejen svoji délkou, ale hlavně tím, že veškeré potraviny, pitivo i věci osobní jsme na zádech svých tam i zpět nesli. A pak již zde bylo vyvrcholení. Alvaréz se rozhodl druhovi svému Rodrigovi klíč od žaláře svého vyhoditi. Leč jako Rodrigovi, tak i první a třetí družině se vedlo a klíč svůj nezachytili. Tím nejen o poklad přišli, ale i druha svého se nepodařilo jim zachrániti. Však vše druhá družina vyřešila a zachránila a tak nakonec vše v dobré se obrátilo, tak jak v životě to sice nebývá, ale býti by to tak mělo. Závěrečným slavnostním táborákem ukončen náš pobyt byl a my již jenom balení organizovali a přepravu do Chomutova zajistili.

Nezáleží na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku,
ale jde o to, aby ses jednou stal sebe samým.