Certifikát kvality

V zájmu zvyšování kvality tělovýchovných procesů a v návaznosti na podobné požadavky mezinárodních sportovních institucí, vypsala ČASPV kritéria k získání certifikace. V roce 2011 se k této aktivitě přihlásily 3 odbory SPV, mezi kterými byl i ten náš. Po náročné obhajobě jsme certifikát získali a posuzující komisí jsme byli označeni za nejlepší odbor SPV v rámci celé naší republiky.
Dne 16. září 2013 jsme již po druhé obhájili udělení titulu „Certifikátu kvality“ od ČASPV. Za perfektní splnění všech požadovaných činností děkujeme všem našim cvičitelům a zvláště pak Verče Kubincové za parádní zpracování celé agendy.